ČLÁNKY, AKTUALITY

ČSSD nemůže mlčet k situaci ve zdravotnictví

Ve vládě má na starosti resort zdravotnictví hnutí ANO. Mediální prezentace ministra Adama Vojtěcha vypadá, že výsledky jeho práce za více než rok ve funkci jsou jen a jen skvělé. Bohužel, realita českého zdravotnictví vypadá jinak.

Nedobrý stav řady českých nemocnic ukazuje na počínající rozklad dříve fungující sítě. Zdraví obyvatel je ohrožováno v důsledku nedostupnosti základní lékařské péče v některých oblastech země.

Síť zdravotnických zařízení nesmíme nechat rozpadnout

Malé nemocnice v naší zemi byly ponechány svému osudu. Obce a kraje nevědí, jak zabránit vážným problémům v zajištění péče pro občany v odlehlejších oblastech, protože na to prostě nemají dostatek nástrojů. Na severu země, kde žiji, postupně padly nemocnice v Semilech, ve Frýdlantu v Čechách a naposledy v Rumburku.

Kolik potřebujeme zdravotních pojišťoven

V devadesátých letech jsme vybudovali systém několika zdravotních pojišťoven, kromě všeobecné i další, takzvané oborové.

Cílem především pravicových stran stojících u zrodu toho systému bylo vytvořit tržní konkurenční prostředí mezi pojišťovnami, zapojit více některé segmenty ekonomiky do zdravotní péče o své zaměstnance jako jsou banky, pojišťovny či státní orgány - vnitro nebo obranu.