Program ČSSD pro komunální volby v Liberci 2018

Motto: Spokojení lidé, krásné město, jasná budoucnost

PROGRAMOVÉ PRIORITY

Lepší život pro seniory a mladé rodiny

Lepší život pro seniory a mladé rodiny

Fungující doprava

Fungující doprava

Bezpečné město

Bezpečné město

„TOP“ BODY PROGRAMU ČSSD

Nový Městský dům pro seniory
Slevy na odpad a MHD
Zrychlení oprav ve městě
Více příjmů pro město od velkých firem a bohatších lidí
Vize pro Liberec do roku 2050

PODROBNÝ PROGRAM

Péče o seniory a mladé rodiny s dětmi

Přijde-li další zdražování, pocítí problém nejdřív důchodci a mladé rodiny. Na vládní úrovni ČSSD prosazuje růst důchodů a zvyšování mezd. Z pohledu města chceme snížit ekonomickou zátěž pro nejzranitelnější skupiny lidí. Chceme, aby senioři a mladé rodiny s dětmi pocítili, že sociálně demokracie na ně myslí. Výpadek příjmů v rozpočtu po zavedení slev pokryjeme úsporami.

Zřídíme „Family Point“, bezbariérové místo pro rodiny, jenž má za cíl vytvořit zázemí pro rodiče s dětmi, které jim usnadní péči o děti při vyřizování svých záležitostí na úřadě a ve městě. Místo vybavíme přebalovacím pultem, hračkami, kojícím polštářem, ohřívači na dětské lahve, počítačem s internetovým připojením atd.

Zřídíme „Senior Point“, bezbariérové místo pro seniory, které usnadní a pomůže seniorům při nasměrování a podání prvotních informací při vyřizování svých záležitostí na úřadě. Připravíme projekt „Seniorská obálka“. Jedná se o pomoc seniorům žijícím o samotě s účelem zrychlit a zefektivnit zásahovou péčí záchranných složek přímo u nich doma (informace o seznamu užívaných léčiv a důležitých zdravotních informací, čímž dojde ke zrychlení a cílenější první pomoci).

Nižší poplatky za komunální odpad a rozpočet v rukách občanů

Vyhláškou města zavedeme slevy za komunální odpad pro seniory a děti následovně: ze současné částky 492 Kč za osobu ročně navrhneme částku 100 Kč pro občany nad 65 let a pro děti 6 - 15 let. Občané nad 80 let a děti do 6 let budou mít tuto službu zdarma.

Participativní rozpočet města. Při přípravě rozpočtu na následující rok ponecháme částku 10 miliónů korun k rozhodnutí o jejím využití občanům města.

Řešení pro dopravu i parkování v Liberci

Naše město má problémy s plynulostí dopravy, parkováním pro místní, ale i pro návštěvníky Liberce. Máme příliš mnoho rozbitých ulic, opravy záplatováním stěží vydrží jednu zimu, více peněz potřebují chodníky. Investice do dopravy, ulic a chodníků vylepší vzhled města, zlepší dopravu a zvýší bezpečnost, především našich dětí. Vnitřní dluh, který se za poslední roky nakumuloval do obrovské výše téměř 1 miliardy korun, by se při současném tempu oprav podařilo vyřešit až za mnoho let. Proto chceme zásadně přehodnotit investiční politiku města a významně zrychlit a zkvalitnit opravy. Záplatování Liberce musí skončit. Zásadní je kvalita, rychlost oprav a návaznost akcí, aby Liberec zůstal po dobu oprav průjezdný. Řešit se musí problematika parkování. Pro návštěvníky Liberce (ZOO, Botanická apod.) chceme vybudovat na okraji města záchytná parkoviště a do města je odveze MHD či atraktivní prostředky, jako je například vláček nebo třeba dvoupatrový autobus apod. Sídliště ve městě postavená za minulého režimu nebyla projektována na takový počet aut v rodinách, kolik jich dnes vlastníme. Proto s architekty musíme naprojektovat a pomáhat vybudovat adekvátní plochy pro parkování, například podzemní garáže.

Modernizace MHD a nižší jízdné

Liberec má fungující systém městské hromadné dopravy zajištěný DPMLJ, a.s. Kromě modernizace a rozšiřování tras nás ale trápí velmi drahé jízdné, které může odrazovat občany od použití MHD v každodenním životě. Chceme, aby MHD v Liberci byla v dohledné budoucnosti zdarma. Je proto nutné na tom začít pracovat již v tomto volebním období. Důvody jsou jednoznačné - naše město už automobilovou dopravu nezvládá. Dopravní opatření situaci zásadně nezlepší, nebo by vyžadovala ohromné investice. Potřebujeme naopak snížit počet aut jezdících v Liberci, aby se městskou hromadnou dopravou děti dostaly bezpečně do škol nebo na kroužky a nemusely je vozit rodiče. Dále aby návštěvníci Liberce zaparkovali na okraji a do ZOO, Botanické zahrady a na Ještěd je dopravila atraktivní hromadná doprava. Chceme tak zároveň snížit exhalace a zlepšit životní prostředí. K tomuto záměru potřebujeme připravit rozpočet města s předpokladem uskutečnění této strategie nejpozději v dalším volebním období. Než se podaří prosadit náš záměr, podpoříme postupné snižování cen jízdného s ohledem na možnosti rozpočtu města. Sociální demokracie je historicky stranou práce, proto navrhneme významné slevy pro pracující občany, tedy ty, kteří vytvářejí skutečné společenské hodnoty.

Finanční podpora Krajské nemocnice a její dostupnost

Naši nemocnici po mnoha letech odkládání čeká modernizace. V první fázi je to vybudování Centra urgentní péče. K tomu je nezbytné řešit také parkování pro návštěvníky a zaměstnance a vybudovat dostatečně kapacitní parkovací dům. Peníze na modernizaci nemocnice však mají svůj limit, proto město musí pomoci a parkovací dům finančně podpořit. Na rozdíl od jiných měst (Jablonec n. N.) Liberec své nemocnici ekonomicky významně mnoho let nepomáhal. Nyní nastal čas tento dluh splatit. Bezproblémové parkování u nemocnice ocení jistě všichni občané, ale i my zaměstnanci, kteří platíme nemalou částku za možnost parkovat v areálu. Dalším, léta neřešeným problémem je chybějící zastávka MHD přímo u nemocnice. Chceme to řešit ve spolupráci s DPMLJ ještě před dokončením první fáze modernizace nemocnice. Starší pacienti nebo ti s omezenou pohyblivostí mají velký problém dojít od nejbližší zastávky MHD nebo zaparkovat u nemocnice již dnes. Ihned proto zavedeme příspěvek od města na zajištění individuální dopravy ve výši 100 Kč na osobu a den pro seniory nad 65 let. Týká se to pacientů, kteří nemají nárok na odvoz sanitním vozem ze zdravotního pojištění.

Bezpečnost občanů ve městě

V našem městě je nemálo méně přizpůsobivých nebo dokonce nebezpečných osob. Sociální demokracie se trvale snaží působit preventivně. Pokud však dochází k porušení veřejného pořádku nebo ohrožení spoluobčanů, je na místě nekompromisní represe a ochrana slušných lidí. Prosadíme posílení činnosti Městské policie zvýšením početního stavu a aktivity hlídek. Je také nutné rychle reagovat na podněty od občanů, kteří se s těmito jevy setkají. Zajistíme bezpečnostní kontrolu – audit všech rizik, která mohou ohrozit občany nebo město. Pozornost budeme věnovat ochraně kyberprostoru před kolapsem sítí a databází.

Rozvoj města

V návaznosti na vládní program vytvoříme dlouhodobý investiční program pro město, minimálně na 10 let. Za prioritu považujeme výstavbu nových bytů v rámci dostupného bydlení. Zasadíme se o vybudování nového Městského domu pro seniory, který bude poskytovat služby a péči dle individuálních potřeb seniorů s trvalým pobytem na území Liberce. Služba bude poskytována osobám s tělesným a zdravotním postižením a seniorům od 60 let věku. Populace totiž nezadržitelně stárne, stávající kapacity nestačí.

Při opravách a budování města je třeba brát ohled na klimatické změny. Je třeba mnohem více zadržovat vodu (např. dešťovou) a připravit území na přívalové srážky. Je nezbytné urychleně dokončit nový územní plán. Čistota ve městě, péče o zeleň je pro nás nepřekročitelnou podmínkou i v dalších letech. Podpoříme opravu městského bazénu, divadla a dalších investic s ohledem na rozpočtové možnosti města. Zasadíme se o revitalizaci a obnovu přírodního areálu v Lidových sadech.
Dlouhodobá vize pro město: „Liberec 2050“

Chceme, aby občané jasně věděli, kam naše město bude v budoucnu směřovat a jak by mělo vypadat v roce 2050. Na internetových stránkách Liberce je zjevné, že toto téma v minulých letech nebylo středem pozornosti. Budeme proto požadovat a podílet se na aktualizaci Strategie rozvoje města do roku 2050. Chceme zapojit nejlepší architekty, studenty a všechny občany a vytvořit zásobník nápadů, vizí a shromažďovat je pod patronací města. Budeme mít v Liberci jednou mrakodrapy? Jak budou vypadat a kde budou? Je budoucnost architektury jen beton, sklo a pravý úhel? Ve městě, jemuž vévodí Ještěd, jedna z nejkrásnějších staveb, co kdy byly vytvořeny, máme určitě na víc. Jak bude vypadat doprava v Liberci, zůstaneme u tramvají a autobusů, proč nepřemýšlet například o nadzemní dráze? K tomuto záměru vytvoříme prostor a zajistíme financování pro nejlepší studie.

Evropské dotace a Hledání vhodných finančních zdrojů

Podpoříme projekty z dotací EU, které byly zahájeny a jsou v souladu s prioritami ČSSD, musí však mít zásadní a dlouhodobý význam pro naše město. Zasadíme se o efektivní čerpání.

Jedním z ideových základů sociální demokracie je solidarita. Chceme zvednout nové téma solidarita mezi chudými a bohatými. Z rozpočtu města Liberec plynou peníze do divadla, ZOO a Botanické zahrady v objemu přibližně 200 miliónů korun ročně. Dotujeme ale také mladé hokejisty nebo fotbalisty. Mnoho firem a jednotlivců dává nemalé peníze na hokej, sponzory má i ZOO. To je ale málo. Chceme, aby firmy v Liberci, včetně těch, co mají zahraniční majitele a zisky odcházející mimo republiku, pomohly více městu. Z rozpočtu, veřejných peněz, nelze pokrývat trvale dostatečně všechny potřeby. Trpí infrastruktura. Divadlo i městský bazén jsou za hranicí fungování a potřebují rekonstrukci. Takto by bylo možné pokračovat. Evropské peníze pomáhají jen částečně a nebudou k dispozici věčně. Mělo by být věcí cti a prestiže, stejně jako ve vyspělých západních demokraciích, aby nejbohatší lidé více pomohli a získali kredit u občanů města. Do těchto aktivit nelze nikoho nutit, je to ale velké téma pro budoucnost, o kterém se bojíme mluvit. Rozpočet města vše neutáhne a je proto nutné hledat, kromě evropských peněz, i další možné zdroje.

Podpora zaměstnanců města a městských organizací

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům poskytnout nový druh benefitu ve formě dětské skupiny (DS). Rodiče by rádi nastoupili do zaměstnání, ale nemají možnost umístit své děti do mateřských škol zřizovaných obcí, které jsou přeplněny. Bohužel, tato zařízení nejsou vhodná pro velmi malé děti (garance je schválena od 3 let). Situaci dříve řešily jesle, ale ty už stát zrušil. Existujících zařízení péče o dítě do 2 let věku je velmi málo. Protože v DS jsou umístitelné děti od 1 roku, mohla by být tímto situace zlepšena. Počet pečujících osob je zákonem garantován (vždy na 6 dětí 1 pečovatelka). Je tedy zajištěna individuální péče, kterou tyto malé děti vyžadují.

Vážíme si práce všech lidí pro naše město. Budeme podporovat zaměstnance magistrátu v jejich další službě občanům, tak abychom udrželi získané ocenění „Přívětivý úřad“. Vztah volených politiků a úředníků musí být na profesionální úrovni a nesmí znamenat překážky pro další rozvoj města.

Dostupné a kvalitní školství, podpora sportu a kultury

Zajistíme, aby výchova našich dětí ve školách a předškolních zařízeních, které má na starosti město, byla dostupná a kvalitní. Budeme pokračovat v rekonstrukcích budov, zajistíme, aby nadále mohla probíhat výuka plavání v požadovaném rozsahu a byly k tomu dostupné kapacity bazénů v Liberci. Děti musí mít zajištěnou kvalitní stravu během výuky, budeme bojovat proti obezitě a proti nedostatečným pohybovým aktivitám. Ve výchově podpoříme zvýšení znalostí a dovedností v rámci bezpečnosti, drog, hazardu a finanční gramotnosti. Podpoříme zaměstnance ve školství, včetně jejich finančního ohodnocení, neboť chceme zvýšit prestiž tohoto povolání.

ČSSD bude pokračovat v systematické podpoře sportu v našem městě, především pro děti a mladistvé, zvýšit ale chceme i pohybové aktivity u střední a starší generace v rámci projektů zdravého stárnutí.

Podpoříme zajištění kulturních potřeb občanů, opravu divadla s ohledem na rozpočtové možnosti města. Pro seniory a děti zajistíme z prostředků města příspěvky na kvalitní kulturní akce.

Boj proti korupci

Budeme nadále podporovat aktivity směřující k transparentnosti rozhodování radních a zastupitelů města. Podporujeme zveřejňování smluv a přehledný tzv. rozklikávací rozpočet na internetových stránkách města.

Liberecké veřejné toalety: „Malý velký problém“

Zkontrolovali jsme pro občany umístění veřejně přístupných toalet v Liberci, jejich otevírací doby a ceny za použití. Tabulku zveřejníme na internetu.

Zjistili jsme nedostatky. Chybí označení – orientační systém, chybí dostupnost v noci a někdy člověk nemá 5 Kč v kapse. Zajištění dostupnosti veřejných toalet je vizitka města. Proto vytvoříme nepřehlédnutelný orientační systém, dále zavedeme použití toalet všude jednotně zdarma. Pokud je má někdo v pronájmu, zkusíme dohodu města s vlastníkem. V neposlední řadě v centru rozšíříme provoz nonstop veřejných toalet.

Závěrem

V našem městě v roce 2018 řada věcí funguje dobře. Problém je v tom, že politici se chtějí zavděčit nejlépe všem a v posledních letech se odkládala celá řada oprav. Městu vznikl nemalý vnitřní dluh. Domníváme se, že je třeba nejprve Liberec urychleně opravit, zároveň musíme zajistit lidem větší bezpečnost a připravit dlouhodobou strategii. Jde o nelehký úkol, který jsme připraveni řešit. V našem programu k nastávajícím volbám jsme jistě nevyčerpali a nepokryli celou širokou problematiku fungování města, jsme ale připraveni podílet se na dalším vývoji a věci řešit ve prospěch občanů z pohledu tradiční zkušené levicové politické strany. Je třeba také zmínit, že zásadní teze ke komunální politice obsahuje také programové prohlášení Vlády České Republiky, které je ČSSD pevnou součástí a hrdě se k němu hlásíme.

Děkujeme všem, kteří se připojí k diskuzi o rozvoji našeho města a projeví svůj aktivní zájem o věci veřejné.