ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotnictví v Libereckém kraji potřebuje více pozornosti

Probíhající pandemie koronaviru podala dostatečný důkaz o důležitosti zdravotnictví pro obyvatele. Také v Libereckém kraji zdravotníci obstáli a odvedli skvělou práci. Učili jsme se zvládat zcela novou hrozbu za pochodu, byli jsme přinuceni na čas zastavit běžně poskytovanou péči. Chvíli nám potrvá, než bude vše jako dřív, což je spíše jen přání, protože jsem přesvědčen, že vstupujeme do nové epochy světových dějin. Musíme se přizpůsobit a být lépe připraveni na další hrozby pro lidstvo.

ČSSD nemůže mlčet k situaci ve zdravotnictví

Ve vládě má na starosti resort zdravotnictví hnutí ANO. Mediální prezentace ministra Adama Vojtěcha vypadá, že výsledky jeho práce za více než rok ve funkci jsou jen a jen skvělé. Bohužel, realita českého zdravotnictví vypadá jinak.

Nedobrý stav řady českých nemocnic ukazuje na počínající rozklad dříve fungující sítě. Zdraví obyvatel je ohrožováno v důsledku nedostupnosti základní lékařské péče v některých oblastech země.

Síť zdravotnických zařízení nesmíme nechat rozpadnout

Malé nemocnice v naší zemi byly ponechány svému osudu. Obce a kraje nevědí, jak zabránit vážným problémům v zajištění péče pro občany v odlehlejších oblastech, protože na to prostě nemají dostatek nástrojů. Na severu země, kde žiji, postupně padly nemocnice v Semilech, ve Frýdlantu v Čechách a naposledy v Rumburku.

Kolik potřebujeme zdravotních pojišťoven

V devadesátých letech jsme vybudovali systém několika zdravotních pojišťoven, kromě všeobecné i další, takzvané oborové.

Cílem především pravicových stran stojících u zrodu toho systému bylo vytvořit tržní konkurenční prostředí mezi pojišťovnami, zapojit více některé segmenty ekonomiky do zdravotní péče o své zaměstnance jako jsou banky, pojišťovny či státní orgány - vnitro nebo obranu.