Kolik potřebujeme zdravotních pojišťoven

V devadesátých letech jsme vybudovali systém několika zdravotních pojišťoven, kromě všeobecné i další, takzvané oborové.

Cílem především pravicových stran stojících u zrodu toho systému bylo vytvořit tržní konkurenční prostředí mezi pojišťovnami, zapojit více některé segmenty ekonomiky do zdravotní péče o své zaměstnance jako jsou banky, pojišťovny či státní orgány - vnitro nebo obranu.

Fungující systém zdravotních pojišťoven, ale nebyl a ani, jak se v průběhu let ukázalo, nemohl být dokončen. Dnes tak máme celkem 7 zdravotních pojišťoven a zdůvodnění jejich existence v dané podobě nemá opodstatnění.

Z pohledu sociální demokracie má za zajištění zdravotní péče pro občany odpovědnost stát a logicky by mu k tomu měla stačit jedna pojišťovna. Základní zdravotní péči mají občané právo čerpat v kvalitě odpovídající moderní medicíně a nelze si ji zaplatit nebo pojistit přednostně v současnosti ani v budoucnu. Lékaři se musí věnovat všem nemocným bez ohledu na jejich sociální postavení.

Tento požadavek nabývá na významu při nedostatku zdravotníků nebo jejich špatném geografickém rozmístění provázeném kumulací v největších městech, jako je Praha a dalších velkých městech a aglomeracích. Zahájení debaty o počtu zdravotních pojišťoven a zvýšení efektivity jejich fungování se dostalo do programového prohlášení současné vlády. Čekáme proto netrpělivě na výstupy z ministerstva zdravotnictví k tomuto tématu, protože bez široké diskuze a následně konsensu politických stran v naší zemi se nikam nepohneme.

MUDr. Jan Mečl
Předseda výboru zdravotnictví a zastupitel Libereckého kraje
Předseda KP ČSSD Libereckého kraje


Vytisknout   E-mail