KRAJSKÉ VOLBY 2020

Image

MUDR. JAN MEČL

velikost videa 8MB

MUDr. JAN MEČL

kandidát ČSSD pro krajské volby

KRAJSKÉ VOLBY 2020

PROČ VOLIT SOCIÁLNÍ DEMOKRACII?

 

velikost videa 6.4MB

ZÁKLADNÍ TEZE PROGRAMU ČSSD PRO KRAJSKÉ VOLBY 2020 V LIBERECKÉM KRAJI

DOPRAVA

 • Stav krajských silnic 2. a 3. třídy je stále nevyhovující, zajistíme více financí na jejich opravu. Urychlíme proces vybudování moderního rychlého vlakového spojení s Prahou. Vlakem musíme být v Praze za hodinu.
 • Prosadíme obchvaty obcí na silnici E 35– spojnice Liberec , Hradec Králové
 • Prosadíme snížené jízdné pro studenty a seniory

Školství a tělovýchova

 • Budeme podporovat snížení byrokracie při řízení příspěvkových organizací
 • Prosadíme zvýšení příspěvků zřizovatele na provoz příspěvkových organizací
 • Vždy budeme podporovat navyšování odměňování pracovníků ve školství
 • Podpoříme zdravý životní styl a sportovní vyžití mládeže. Chceme, aby nás sport bavil a reprezentoval.

Zdravotnictví

 • Zajistíme dostatek zdravotníků v Libereckém kraji. Prosadíme krajská stipendia pro zdravotníky.
 • Prosadíme centrální řízení nemocnic Libereckého kraje.
 • Budeme prosazovat modernizaci KNL.

Sociální oblast

 • Navýšíme počet lůžek v pobytových zařízeních pro seniory o 500
 • Navýšíme počet lůžek v pobytových zařízení pro osoby s poruchou autistického spektra a osoby s chronickým duševním onemocněním o 30, dokončíme transformaci pobytových zařízení
 • Navýšíme finanční prostředky na provoz příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí na 150 mil. Kč

Životní prostředí

 • Podpoříme koncepční řešení  hospodaření s vodou v krajině.
 • Obnovíme program likvidace ekologických zátěží, abychom ochránili zásoby podzemní vody.
 • Podpoříme lesníky vzhledem k situaci, která nastala při kůrovcové kalamitě a to jak vytvářením a podporou právě míst v lesnictví, tak i krajskou dotační politikou.
 • Upřednostníme školkování a pěstební činnost.
 • Budeme klást důraz na šetrné a zdravé hospodaření v krajině, neboť vytvářením menších celků, remízků a cest zapříčiňujeme přirozené zadržování vody v krajině.
 • Budeme podporovat lokální a místní hospodáře.
 • S krajinou je třeba hospodařit šetrně a myslet dopředu.

Investice a rozvoj kraje

 • Prosadíme komplexní rozvoj chytrých řešení – digitalizace, kterou pochopí každý.
 • Podpoříme realizaci přestavby prostoru okolo řeky v okolí budovy Krajského úřadu.
 • Zřízení podnikatelského inkubátoru nás stálo hodně peněz. Podpoříme jeho činnost, aby programy a projekty vzešlé z jeho činnosti zajišťovaly rozvoj Libereckého kraje.
 • Budeme prosazovat spolupráci s TUL a zapojování moderních high technologií do výroby tak jak se to ukázalo ve výrobě ochranných pomůcek nano při pandemii.
 • Budeme podporovat projekt Křišťálové údolí a obecně rozvoj lokální ekonomiky.

Kultura

 • Kulturu obecně nesmíme nechat po krizi padnout na kolena. Zajistíme ve spolupráci s Ministerstvem kultury větší finanční injekce do kulturních akcí všeho druhu.
Image
Zadavatel materiálů pro Krajské volby 2020: ČSSD