POLITIKA

DOKÁŽEME TO!

Kandidátku Sociální demokracie (SOCDEM) do letošních krajských voleb v Libereckém kraji povede lékař a politik MUDr. Jan Mečl, emeritní primář a bývalý zastupitel Libereckého kraje a města Liberec.
„Po 23 letech jsem skončil ve vedoucí funkci primáře a myslím si, že jsem také dostatečně vybavený zkušenostmi v politice, kde jsem aktivní od roku 2014. Proto jsem přijal přetěžký úkol – vrátit Sociální demokracii do zastupitelstva kraje.

Sociální demokracie – rok 2023

V letošním roce oslavujeme 145. výročí od založení tradiční levicové politické strany v naší zemi. Žiji stále v přesvědčení, že „pravda zvítězí“ a dříve nebo později se k nám voliči zase vrátí, Společně s řadou skvělých slušných lidí, kteří jsou v levicové politice aktivní, se nám podaří uskutečnit náš cíl vybudovat spravedlivý sociální stát i v dobách politického neúspěchu. Společnost spojená při prosazování základních hodnot ...

S Janem Mečlem (nejen) o liberecké politice

Pane doktore, co vlastně teď děláte?

O prázdninách letos trávím hodně času v nemocnici. Chtěl jsem, aby si moji kolegové mohli vybrat po 2 letech Covidu zaslouženou dovolenou. Svým povoláním žiju, nabíjí mě a odpoledne jsem šťastný na své zahrádce. Léto bylo letos v Čechách krásné, stihl jsem ukázat poprvé vnoučkovi Ještěd, byl z toho nadšený.

Volby 2021 jsme nezvládli, sociální demokracii čeká těžké období

Na hodnocení parlamentních voleb v roce 2021 jsem si nechal trošku delší čas. Sociální demokracie propadla pod 5 % a stala mimoparlamentní politickou stranou. Jde o naši nejtěžší porážku v polistopadovém období. Logicky se ve straně vzedmula vlna kritických názorů na chyby, které k prohře vedly, slabou útěchou je názor politologů, že v parlamentu chybí tradiční levice a to je pro zemi špatně.