Síť zdravotnických zařízení nesmíme nechat rozpadnout

Malé nemocnice v naší zemi byly ponechány svému osudu. Obce a kraje nevědí, jak zabránit vážným problémům v zajištění péče pro občany v odlehlejších oblastech, protože na to prostě nemají dostatek nástrojů. Na severu země, kde žiji, postupně padly nemocnice v Semilech, ve Frýdlantu v Čechách a naposledy v Rumburku.

Udržení provozu v těchto zařízeních se stalo závažným politickým tématem, někdo musí zaplatit dluhy a říci, co bude dál. Bez lékařů a sester to jistě nepůjde, nedostatek personálu je totiž klíčovým problémem. Můžeme se dohadovat o dalších příčinách kolapsu části českého zdravotnictví, za zásadní ale osobně považuji urychleně zajistit dostupnost zdravotní péče napříč naší zemí.

Pacient s infarktem nebo mozkovou příhodou se musí dostat k moderní péči včas v Praze, ale i horských oblastech. Lidé s podezřením na nádorové onemocnění musí být vyšetřeni v přednostním pořadí, aby se mohli včas začít léčit a měli naději na delší přežití.

Ve vyspělých západních zemích, kam bychom se měli ještě více přiblížit, se běžně používají a sledují parametry kvality zdravotní péče jako je například provedení vyšetření na CT do 1 týdne nebo lze vyžadovat zahájení onkologické léčby do 30 dní od stanovení diagnózy. Pokud se politici většinově shodnou na tom, že za zdravotní péči v naší zemi odpovídá stát, je nutné přijmout zákon o páteřní síti zdravotnických zařízení, který chce ČSSD dlouhodobě prosadit. Zároveň musíme zajistit dostupnou a kvalitní péči v oblastech, kde malou nemocnici z řady důvodů již nelze udržet na kvalitní úrovni a nahradit je menšími dobře vybavenými centry akutní péče, která by měla fungovat v nepřetržitém provozu. Po rychlé diagnostice a zajištění pacienta pak z nich musí následovat transport do vybaveného zdravotnického zařízení. K tomu musíme mít navazující systém rychlé dopravy pacientů, pro závažné stavy pak především letecká záchranná služba, operující ve dne i v noci na celém území naší země.

MUDr. Jan Mečl
Předseda výboru zdravotnictví a zastupitel Libereckého kraje
Předseda KP ČSSD Libereckého kraje


Vytisknout   E-mail