Zdravotnictví v Libereckém kraji potřebuje více pozornosti

Probíhající pandemie koronaviru podala dostatečný důkaz o důležitosti zdravotnictví pro obyvatele. Také v Libereckém kraji zdravotníci obstáli a odvedli skvělou práci. Učili jsme se zvládat zcela novou hrozbu za pochodu, byli jsme přinuceni na čas zastavit běžně poskytovanou péči. Chvíli nám potrvá, než bude vše jako dřív, což je spíše jen přání, protože jsem přesvědčen, že vstupujeme do nové epochy světových dějin. Musíme se přizpůsobit a být lépe připraveni na další hrozby pro lidstvo.

Ke krajským volbám předkládá sociální demokracie jasný plán ke zlepšení fungování zdravotních služeb pro občany.

Základem musí být dostatečné personální zajištění. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem zdravotníků, počínaje sestřičkami a lékaři v některých oborech až po specializovaný personál, který nám v nemocnicích chybí. Podle analýzy, představené zastupitelům Libereckého kraje, bylo na konci loňského roku potřeba v kraji 58 lékařů, 121 sester a 57 dalších zdravotnických pracovníků. Ke zlepšení této nedobré situace navrhujeme zavedení krajských stipendijních programů. Výše stipendia bude stanovena dle potřebnosti jednotlivých profesí tak, aby byla dostatečně atraktivní pro studenty a studentky. Tento náš návrh byl podpořen většinou členů Výboru zdravotnictví Libereckého kraje. Bohužel u koaličních partnerů tato výzva zůstala nevyslyšena.

Již řadu let se připravuje modernizace Krajské nemocnice Liberec. Máme již plány na výstavbu nového pavilónu akutní péče. Po řadě složitých jednání si Liberecký kraj, jako hlavní akcionář, vezme půjčku a jsou tedy připraveny peníze pro rozjezd stavby. Tento důležitý projekt sociální demokracie jednoznačně podporuje. Nesmíme ale zapomínat na další nemocnice v kraji. Potřeba je investovat do nemocnic v České Lípě, Jilemnici, ale i třeba frýdlantské nemocnice. Příjmy zdravotnických zařízení od pojišťoven nestačí na řádnou obnovu stávajících budov, už vůbec ne na novou výstavbu. Proto musí zodpovědný vlastník finančně přispět sám, nebo sehnat dotace.

Vlastnická struktura klíčových nemocnic v Libereckém kraji je z důvodu historického nekoncepčního přístupu politiků velmi špatná. Skutečně efektivně řídit zdravotnictví v kraji bude možné jen v případě, že nemocnice mají společné vedení. Lidské zdraví není zboží a snaha o konkurenci v boji o pacienty vedla i v našem kraji k budování nadbytečných, někdy nevyužitých kapacit. Nejde jen o přístroje, ale také o ne zcela efektivní využití personálu a dalších zdrojů. Léky a materiál nakupují nemocnice v kraji za rozdílné ceny a zbytečně se tak utrácí. Politické strany ve vedení kraje a měst za posledních 20 let nedošly ke společnému řešení. Za sociální demokracii ale mohu jednoznačně slíbit, že podpoříme všechny kroky, které povedou k vyřešení tohoto problému Libereckého kraje.

ČSSD je tradiční demokratická strana, s historií trvající 140 let. Máme zkušené politiky, kteří v současné krizi ukazují, že se na nás občané mohou s důvěrou spolehnout.

MUDr. Jan Mečl
zastupitel a předseda Výboru zdravotnictví Libereckého kraje
kandidát č. 2 za ČSSD pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje


Vytisknout   E-mail