ČLÁNKY, AKTUALITY

Dopis předsedy KVV Jana Mečla

Vážené přítelkyně, vážení přátelé.

dovolte, abych Vás jako předseda KVV ČSSD Libereckého kraje srdečně pozdravil v posledních dnech před volbami do Parlamentu České Republiky a popřál nám všem úspěch. V pátek a v sobotuvoliči zhodnotí výsledky práce ČSSD ve vládě za poslední 4 roky. Poznáme jejich názor na náš volební program a kandidáty, které lidem nabízíme. Věřím našim kandidátům, věřím našim členům a pevně doufám, že uspějeme celostátně a v Libereckém kraji se staneme silnější.

Ukažme ve volbách v jaké zemi chceme žít

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás všechny pozval k volbám do Parlamentu České Republiky ve dnech 20. a 21. října 2017. Proč vlastně jít volit, i když se máme dobře nebo naopak, když je někdo politikou otráven? Zůstat doma by byla velká chyba. Nesmíme rezignovat na boj o demokracii v naší zemi, volby jsou základním kamenem - možností, jak se lidé mohou vyjádřit k tomu, co se děje a jak chtějí žít. Demokratický vývoj je však u nás ohrožen tím, že si naši zemi postupně může rozebrat 4 nebo 5 nejbohatších miliardářů, co si udělají strany a hnutí, které si zaplatí k obrazu svému a ve svém osobním zájmu.  To už ale není demokracie neboli vláda lidu přes své zvolené zástupce. Jsem hluboce přesvědčen, že systém politických stran, i s jeho chybami, si musíme zachovat a bojovat za něj.

Zdravotnictví Libereckého kraje, změní něco podzimní volby?

Program ČSSD připravený pro podzimní parlamentní volby v oblasti zdravotnictví pomůže řešit problémy, které máme v našem kraji a udržet pro občany kvalitní zdravotní péči. Na prvním místě Liberecký kraj trpí nedostatkem zdravotníků, lékařů a sester v nemocnicích.Víme také o stárnutícelé generace lékařův terénu, kteří obtížně hledají nástupce. Touto situací samozřejmě trpí pacienti, protože se prodlužují objednací doby na vyšetření nebo zákroky a často nenajdou zdravotní péči tam, kde dříve byla.Současná vláda již udělala řadu kroků ke stabilizaci resortu a zabezpečení dostupnosti zdravotní péče. Jmenovat můžeme postupný růst platů, změny ve vzdělávání zdravotníků, ale i pobídky pro zřizování praxí na venkově (dotační program MZ).ČSSD opakovaně prosadila navýšení příspěvku státu do systému zdravotního pojištění za nepracující, důchodce a děti.