ČLÁNKY, AKTUALITY

Kolik potřebujeme zdravotních pojišťoven

V devadesátých letech jsme vybudovali systém několika zdravotních pojišťoven, kromě všeobecné i další, takzvané oborové.

Cílem především pravicových stran stojících u zrodu toho systému bylo vytvořit tržní konkurenční prostředí mezi pojišťovnami, zapojit více některé segmenty ekonomiky do zdravotní péče o své zaměstnance jako jsou banky, pojišťovny či státní orgány - vnitro nebo obranu.

Bojujme za ohroženou Evropu ve volbách do EP!

Myšlenka jednotné Evropy má své opodstatnění. Evropany může ohrozit válka, masivní migrace, ale také epidemie, klimatické změny či ekonomický kolaps. V řadě zemí přibývá důchodců, prodlužuje se délka lidského života a při nízké porodnosti můžeme očekávat další obtíže. Z globálního pohledu musí být zájmy Ameriky, Ruska a Číny vyváženy silnou a jednotnou Evropou. Z těchto jednoduchých důvodů podporuji důstojné členství České Republiky v Evropské unii a půjdu volit

Rozhovor s MUDr. Janem Mečlem

Jan Mečl: Každý člověk bez ohledu na místo bydliště musí dostat stejně kvalitní péči.
MUDr. Jan Mečl je nejenom dlouholetým primářem urologie Krajské nemocnice Liberec a předsedou okresního sdružení České lékařské komory, ale také předsedou Výboru zdravotnictví Libereckého kraje. Má tak výborný přehled o situaci ve zdravotnictví v regionu, které je celorepublikově jedním z nejčastěji diskutovaných témat.

Zdravotnictví v Libereckém kraji na začátku roku 2019

Sociální demokracie je již 2 roky v tomto volebním období pevnou součástí vládnoucí koalice v Libereckém kraji. Máme svého náměstka v čele resortu sociálních věcí. Zdravotnictví má na starosti náměstek za ODS, zkušený politik Přemysl Sobotka, a protože v této oblasti je v posledních letech skutečně „živo“, považuji za vhodné se k některým skutečnostem vyjádřit.

MUDr. Jan Mečl
lékař a politik